Het vinden van een eigendom

Een vakbekwame makelaar in onroerend goed met een grondige kennis van de plaatselijke markt is het best geschikt om u te helpen de woning die u zoekt te vinden. De eerste stap is dan een bod te doen via uw makelaar. Wordt deze offerte aanvaard, dan moet u een reserveringsbedrag betalen om het eigendom uit de markt te nemen, terwijl de juridische adviseurs van beide partijen met elkaar gaan onderhandelen.

Nadat uw bod aanvaard is wordt een onderhandse overeenkomst opgesteld tussen uw advocaat en die van de verkoper, waarin alle bepalingen en voorwaarden van de verkoop opgenomen worden. Deze zijn onder meer het bedrag en de periode voor betaling van de koopprijs, een beschrijving van het eigendom (inwendige distributie, oppervlakte, wettelijke grenzen, enz), of de woning met of zonder meubels verkocht wordt, en eventuele boetebedingen ingeval van contractbreuk.

Verificatie of alles in orde is

Wellicht de belangrijkste taak van uw advocaat om uw belangen als Koper te beschermen bestaat in het verifiëren dat

  1. de Verkoper wel degelijk de eigenaar van het onroerend goed is,
  2. het aangeboden goed overeenkomt met de wettelijke beschrijving van het eigendom (zoals de oppervlakte van de grond, het totaal aantal meters bebouwde oppervlakte, toegangsrechten, enz.) en

er geen uitstaande vorderingen of schulden zijn die u als nieuwe eigenaar zou kunnen “erven”.
Indien de woning deze fundamentele inspectie passeert zijn de volgende stappen het formaliseren van de koopovereenkomst, het regelen van de financiering en het vastleggen van een datum voor de eigendomsoverdracht.

Let erop dat in Spanje onroerende goederen steeds in volle eigendom verkocht worden, en niet in erfpacht zoals in andere landen.

Afwerking van de aankoop

Uw advocatenfirma zal de voor de eigendomsoverdracht vereiste documentatie klaarmaken. Op de afgesproken dag komen de verkoper en de koper en/of hun wettelijke vertegenwoordigers samen op het kantoor van de notaris om de officiële akte van eigendomsoverdracht van de Verkoper naar de Koper (“escritura”) te ondertekenen. De medeondertekening van de betreffende documenten door de notaris is uw wettelijke garantie dat de eigendomsoverdracht in het officieel register zal ingeschreven worden. Daarmee is het proces afgewerkt en bent u gerust dat uw eigendomsaankoop officieel is en vrij van lasten.

Spaanse advocaat essentieel in het aankoopproces

Iedereen die een permanente of vakantiewoning in Spanje aankoopt heeft de hulp nodig van een betrouwbare advocatenfirma om het hele proces af te werken. Dit is niet verplicht, maar kan u een hoop kopzorgen besparen. Dit is dan ook niet waar u op moet gaan besparen tijdens een grote aankoop zoals de aankoop van uw Spaanse droomhuis!

De kosten van deze diensten van een advocaat worden geregeld door de Advocatenorde en staan normaal gezien in verhouding tot de waarde van het betreffende eigendom.

Maar ook na de aankoop is het aangeraden te kunnen rekenen op het advies van een advocaat, want eigenaars in Spanje hebben bepaalde van de in dit land geldende rechten en verplichtingen. Het is belangrijk daarvan op de hoogte te zijn, en op dit gebied kan uw advocaat u met zijn informatie en advies verder een bijzonder waardevolle dienst presteren.

Voor meer informatie www.criadokraus.com/nl/